اطلاعیه استخدام کارجویان دریایی

بمنظور تکمیل بانک اطلاعاتی این شرکت جهت بکارگیری و استخدام کارجویان دریایی بر روی شناورها، از کارجویان گرامی درخواست می گردد نسبت به ثبت نام و ارائه رزومه و سوابق کاری خود در بخش کاریابی دریایی در سایت این شرکت اقدام نمایند.

فهرست