شرکت فراساحل آریا‌جاوید

اندوخته سرشار از دانش و تجربه ارزشمند مدیران و کارشناسان كه با شناختی عميق از صنعت دريایی و فراساحل آميخته شده

عامل مورد اتكای آریا جاوید، آشنایی نزدیك و ارتباطی مثبت و سازنده بین شركت و سایر سازمان های دریایی دولتی و خصوصی كه در اثر سالیان متمادی تعامل تجاری و عملیاتی ایجاد گردیده و رو به گسترش می باشد. شركت آریا جاوید با در اختیار داشتن چندین فروند شناورهای فراساحلی، مجهز به مدرنترين سيستم های مخابراتی و پردازش و گردش اطلاعات تجاری روز بوده و از وجود کارشناسان کار آمد و عوامل كاری در جای جای ايران و جهان بهره می گيرد.

مدیران و کارشناسان مجرب

اندوخته سرشار از دانش و تجربه ارزشمند مدیران و کارشناسان خود كه با شناختی عمیق از صنعت دریایی و فراساحل آمیخته شده

ارتباطات قوی

آشنایی نزدیك و ارتباطی مثبت، سازنده و رو به‌گسترش بین شركت و سایر سازمان‌های دریایی دولتی و خصوصی در اثر سالیان متمادی تعامل تجاری و عملیاتی

تیم حرفه ای

تیمی توانا که در كلیه زمینه های كشتیرانی و فراساحل فعال بوده و داشتن تعهدات ثابت در قالب قرارداد همكاری با چند شركت بزرگ داخلی و خارجی

شناورهای فراساحلی

شركت آریا جاوید با در اختیار داشتن چندین فروند شناورهای فراساحلی، مجهز به مدرنترین سیستم های مخابراتی و پردازش و گردش اطلاعات تجاری روز می باشد

فهرست