کاریابی و تامین نیروی انسانی شناورها

شرکت فراساحل آریا جاوید با دارا بودن مجوز فعالیت کاریابی دریایی و تامین نیروی انسانی از مراجع رسمی کشور با نام ندای دریا (Manning) در کمال افتخار با حضور در جامعه دریایی کشور آمادگی دارد جهت ارائه خدمات موضوعی با کیفیتی مناسب نیروی انسانی مورد نیاز شناورها را تامین نماید.

این شرکت با آگاهی کامل از اهمیت حفظ ایمن شناورها، مسایل زیست محیطی، مقررات دریایی و نیازهای مالکین شناورها، آمادگی دارد نسبت به تأمین نیروی انسانی مجرب و با سابقه (ایرانی یا خارجی) دارای مدارک با استانداردهای روز منطبق با قوانین و الزامات STCW و پرچم مربوطه و اطمینان کامل از توانایی خدمه برحسب نیاز مالکین شناورها و با توجه به داشتن دفاتر فعال در بنادر ایران و همچنین در امارات و ارتباط بین المللی قادر خواهد بود در انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی شناورها با بهره گیری از نرخهای رقابتی در مناطق مختلف دریایی اقدام نمایند.

فهرست