فرم درخواست استخدام کارجو
موارد ستاره دار * حتما باید پر شوندرزومه (حداکثر حجم فایل آپلودی ۵ مگابایت | فرمت های قابل قبول : pdf,doc,docx,jpg,jpeg,png)

کپی صفحات شناسنامه دریانوردی (حداکثر حجم فایل آپلودی 5 مگابایت | فرمت های قابل قبول : pdf,doc,docx,jpg,jpeg,png)


فهرست