چارترینگ کشتی

شرکت آریا جاوید با حضور بلند مدت و همه جانبه در صحنه فعالیتهای دریایی و آشنایی کامل با تعداد زیادی مالکان خارجی و داخلی شناورهایی که در زمینه حمل و نقل بین المللی فعالیت می نمایند ، این شرکت را در موقعیتی خاص قراداده و قادر می سازد تا نیاز صاحبان کالا را به کشتی مناسب برای کالای مورد نظر و یا کالای مناسب برای کشتی به بهترین نحو ممکن برآورده سازد.

با در نظر گرفتن اینکه نهایی نمودن اجاره کشتی نیازمند مهارت، دانش و دقت عمل، آشنایی کامل به اطلاعات فنی و ایمنی کشتی، شیوه تنظیم چارترپارتی، آشنایی با اطلاعات بندر مبدا و بندر مقصد، شیوه های مناسب حمل و جابجایی کلا، اطلاعات حقوقی دریایی، نحوه ارایه و قبول اعلامیه آمادگی کشتی، تعیین نرم تخلیه و بارگیری روزانه، مبلغ روزانه دمورج و دیسپاچ، تحت نظر داشتن وضعیت و موقعیت کشتی در طول مدت اجاره وهمچنین دیگرعوامل متعددی خواهد بود که نیازمند ملحوظ نگهداشتن آن در قرارداد اجاره کشتی خواهد بود . با مد نظر قرار دادن چنین مواردی این شرکت را به ایجاد تشکیل بخش چارترینگ جهت خدمت به مشتریان خود سوق داده است.

فهرست