راهبری و مدیریت فنی شناورها

این شرکت با دریافت مجوز فعالیت در زمینه “راهبری، تعمیر و نگهداری شناورها” از سازمان بنادر و دریانوردی موفق گردیده گام مهمی در مدیریت کامل کشتیها بردارد و با برخورداری از مدیران و کارشناسان کارآمد و با سوابق طولانی بعضا” بیش از چهار دهه فعالیت مستمر دربخش های راهبری، مدیریت فنی شناورها ، ضمن آشنایی کامل با ملزومات و نیازهای مالکان کشتیها، براحتی و در اسرع وقت و با حداقل هزینه و در بالاترین سطوح مطابق با استانداردهای بین المللی ایمنی و بر اساس کنوانسیونهای دریایی ، با برخورداری از تواتاییهای بالا در مدیریت کامل شناورها، خدمات لازم را در این زمینه با قیمتهای رقابتی در اختیار مالکان محترم شناورها قرار خواهد داد.

این شرکت با سوابق طولانی در زمینه های مختلف حمل و نقل دریایی از جمله ارائه خدمات فراساحلی و همچنین راهبری و مدیریت فنی کشتیها در حال فعالیت می باشد و با اخذ مجوزهای فعالیت رسمی از مراجع زیربط، افق جدیدی را در تمرکز بیشتر بر نیاز شناورها و توسعه این بخش از فعالیت خود ترسیم نموده است.

فهرست