شناورها

شرکت فراساحل آریا جاوید با دارا بودن شناورهای مدرن نفربر (Crew Boat)  و همچنین شناورهای تعمیراتی (Supply Vessel)  توانسته است گامهای مثبتی در ارائه خدمات به صنعت نفت کشور بردارد. از سوی دیگر بمنظور جوان سازی ناوگان فراساحلی خود و تجهیز آن به شناورهای جدید و مدرن در کوتاهترین بازه زمانی ممکن، نسبت به سرمایه گذاری در ساخت شناورهای تندروی مسافری جدیدی اقدام نموده که اولین فروند از آنها با استفاده از بالاترین تکنولوژی در کشور امارات ساخته شده است. شایان ذکر است که شناورهای موضوعی در زمره مدرنترین کشتیهای موجود در منطقه و در سطح جهان می باشد.

در این راستا با توجه به اینکه اولویت و هدف اصلی از سرمایه گذاری در ساخت این این گروه از شناورها بهره برداری از آنها در ارائه خدمات به صنعت نفت کشور و استفاده از پرچم جمهوری اسلامی ایران می باشد

فهرست